Vyuzitie

Pyrogénny oxid kremičitý je najaktívnejším kremičitým nosičom. V súčasnosti sa používa v rôznych priemyselných oblastiach. 

Využíva sa v rôznych oblastiach, napríklad ako plniace činidlo so širokospektrálnym použitím, a to najmä vďaka unikátnym vlastnostiam jeho štruktúry. Častice sa vyznačujú drobnosťou, homogenitou, sférickým tvarom a maximálnou čistotou. Po pridaní do kvapalín spôsobuje ich hustnutie. Táto vlastnosť má veľké využitie pri výrobe mazív, lakov, farieb, lepidiel a liekov.

Modifikované stupne pyrogenického kremíka

Kremík upravený metylom je tepluvzdorný organofilný produkt, ktorý sa vyznačuje hydrofóbnymi vlastnosťami. Získava sa chemickou úpravou ultra jemného povrchu kremíka pomocou chloroorganického silánu. Vysoká disperznosť a povrchové chemické vlastnosti umožňujú, aby sa hydrofóbny kremík používal ako zahusťovacie a zmatňujúce činidlo, ale aj ako spevňujúca výplň v rôznych súčiastkách. Modifikovaný kremík po pridaní do farieb a lakov zabezpečuje ich odolnosť voči vode, teplu a mrazu. Povrchové časti, ktoré sú pokryté vrstvou takejto farby, alebo laku, odolávajú negatívnemu pôsobeniu okolitých činiteľov a zabezpečujú tak svoju funkčnosť.

Hydrofóbny kremík sa používa na výrobu bezpórových silikónových gúm a zmesí s predĺženou životnosťou. Vo zvlhčenej forme sa hodia napr. na výrobu káblového obloženia. Badateľné výsledky dosahujeme pri tekutých materiáloch, kde tento druh kremíka funguje ako činidlo proti hrudkovatosti. Napr. v prípade práškových hasiacich prostriedkov zvyšuje ich tekutosť a hasiaci účinok 6 až 7-násobne.