p1

VÝROBA Grades Vyuzitie Balenie a prevoz
Výroba pyrogenického oxidu kremičitého s vysokou disperziou zahŕňa proces, ktorý sa zakladá na postupnej fáze vyparovania počas hydrolýzy chloridu kremičitého SiCl4.
Čítaj viac
Pyrogenický oxid kremičitý je prachový bielo-modrý prášok z veľmi malou veľkosťou, s obrovskou povrchovou plochou a čistotou bez zápachu.
Čítaj viac
Pyrogénny oxid kremičitý je najaktívnejším kremičitým nosičom. V súčasnosti sa používa v rôznych priemyselných oblastiach.
Čítaj viac
Balenie a prevoz
Čítaj viac
O FUMISIL
Inovácia a high-tech zariadenia, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitný produkt.
Ponúka výrobu kremičitanu (oxid kremičitý) zo štandardných tried, a jej modifikované formy, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach: tmely a lepidlá, farby a nátery, lepidlá a tmely, silikónová guma, Tonery, UP živice, batérie, odpeňovače , lieky , technické prášky, plasty, tepelné izolácie, gumu a kaučuk zlúčeniny, ropné a banské plyny, papier, kozmetiku, potraviny, agrochemikálie, stavebnú chémiu.
Čítaj viac